Program VH klubu 17.9.2012 v 17:00 v prostorách bazénu Brumlovka

14.09.2012 15:51

 

Program:
1. Změna stanov klubu
2. Odvolání a volba předsedy a místopředsedy klubu
3. Zhodnocení 1.pol. 2012
3. Plán cílů a závodů na sezónu (podzim 2012-léto2013)
4. Nové aktivity klubu - fitness centrum FITPOWER
5. Návštěva V. Bragina v Praze
6. Diskuze, různé